Intranet

Získejte služby, které jste požadovali

Možnosti nových technologií, které nám nabízí internet, osobní cloudové služby včetně jejich propojení do mobilních zařízení vnímáme a denně využíváme v osobním životě. Získat okamžitý přístup k informacím, využívat různé způsoby komunikace nebo sdílení obsahu očekáváme již automaticky také v pracovním prostředí, které nám ale tyto možnosti nenabízí.

Vzniká nám množství otázek a žádostí uživatelů a organizací, jak tyto možnosti zavést. Požadavky směřují na intranetová řešení, kde jedním z hlavních úkolu je publikování, sdílení, spolupráce, ale také zajistit dostupnost potřebných a aktuálních informací prostřednictvím informačních kanálů a stát se místem nejen spolupráce a sdílení.

Nová intranetová prostředí v pojetí moderního dynamického intranetu v prostředí M365 a platformy Azure nebo klasický model lokálního řešení nabízí tyto požadované vlastnosti a služby. Komunikaci, publikaci, sdílení a spolupráci i mimo organizaci, integraci s mobilními zařízeními a mnohem více jako jsou hybridní scénáře, které propojí clodouvý a lokální svět.