Vstup do cloudu

Pro vstup do O365 existují dvě cesty jak získat pro svoji společnost moderní a bezpečné prostředí.

Vstup do O365 začíná samotným rozhodnutím a vyžaduje dostatečnou podporu celé společnosti. Je nutné provést odpovídající analýzy, plánování a řízení celého procesu... to jsou úkoly, které je nutné zvládnout. Ale máte možnost volby jakou cestou vstoupíte do M365 a jak celý proces bude náročný a zda odpovídá vašim potřebám, možnostem.
Pomůžeme vám toto rozhodnutí správně provést!